top of page
tausta banneri gridi 2.png

Mikä on Nuuks.io?

Nuuks.io on Nuuksion kansallispuistosta ponnistava lohkoketjuteknologian ominaisuuksia hyödyntävä palvelu. Palvelun taustalta löytyy vahva tahtotila teknologisen edelläkävijyyden hyödyntämisestä ympäristökriisin ratkaisemisessa. 

Nuuks.io on tapa antaa arvoa ympäristöteoille, joita itse arvostaa. Nuuks.io:ssa kuka tahansa voi tehdä omasta vapaamuotoisesta ekoteostaan digitaalisen teoksen. Teokset luodaan energiatehokkaaseen Flow-lohkoketjuun NFT:inä. Teon luominen kuluttaa vähemmän energiaa kuin Googlehaku tai Instagram postaus. Palvelun kautta luotuja ekotekoja voi antaa lahjaksi, ostaa, myydä tai niistä voi rakentaa oman kokoelman. 

Palvelun ideana on kannustaa arjen ekotekoihin, tehdä niistä näkyviä, madaltaa kynnystä julkaisemiseen ja innostaa ihmisiä antamaan arvoa niille. Jokainen Nuuks.io palveluun ladattu teko, kuten roskien kerääminen luonnosta, auton vaihtaminen polkupyörään, kasvisruokavalioon siirtyminen tai linnunpöntön asentaminen, tulee palvelun kautta näkyväksi. Jokainen teko tai sen hankkiminen on sijoitus luontoon. 


Tehtyjä tekoja voi antaa, myydä, ostaa tai ne voi säilyttää itsellään. Teoista voi koostaa oman itselle merkittävien tekojen kokoelman kuten mistä tahansa henkilökohtaisesti merkittävistä asioista. Oleellista kuitenkin on että NFTn taustalla olevat teot on tehty; jotain hyvää ympäristölle on tapahtunut.

Ympäristöteko voi olla mikä tahansa
Se voi olla roskien kerääminen luonnosta, auton vaihto fillariin, lihattoman kuukauden tai muun elämäntapa haasteen toteuttaminen, linnunpöntön asentaminen, mielipiteenilmaus tai vaikka videon tekeminen luonnon tärkeydestä. Lähtökohtia ympäristöteoille voi löytää SITRA 100 fiksua arjen tekoa tai selaamalla palveluun luotuja tekoja. Uskomme että ihmiset tekevät elämässään jatkuvasti ympäristötekoja, mutta niitä ei ole tehty näkyväksi osaksi virtuaalisia identiteettejämme, eivätkä ne siksi inspiroi muita ihmisiä toimimaan samoin. 


Mikä on tekojen arvo?
Nuuks.io ei arvioi ympäristötekojen merkitystä tai arvoa, ihmiset arvioivat. Tekojen rahallisen arvon päättävät ihmiset ja sinulle jää päätettäväksi myytkö, annatko vai pidätkö teon itselläsi. Ainut oikea hinta teolle on se minkä joku on valmis maksamaan ja millä sen omistaja on valmis sen myymään. Monien tekojen arvo onkin mittaamaton tekijöille itselleen, heidän lähipiirilleen tai tietylle ihmisjoukolle, jota teon aihealue koskee.

Joissain tapauksissa tekojen arvo muodostuu laajemman verkoston kiinnostuksesta ja silloin niiden rahallinen arvo saattaa nousta suureksi. Vaikka teolla ei olisi rahallista arvoa on sillä joka tapauksessa ympäristöllinen arvo, joka viestii muille ihmisille toiminnasta, luovuudesta ja arvoista. Viestimisen kautta muut ihmiset ajattelevat myös ympäristötekoja ja saavat omalle toiminnalleen lähtökohdan. Osa ihmisistä seuraa esimerkkiä ja tekee myös ympäristöteon.


Mitä NFT:t oikein ovat?
NFT on digitaalinen omistusoikeus. Nuuks.io ympäristöteko NFT pitää sisällään tekoon liittyvää tietoa, kuten tekijän nimi, teon kuvaus ja linkki tekoa edustavaan valokuvaan. NFT:t ovat tallennettu kaikille yhteiseen hajautettuun tietokantaan, eli lohkoketjuun. Lohkoketjua ei omista kukaan yksittäinen taho ja siksi sinne tallennettu tieto on käyttäjien omistuksessa. Nuuks.io alusta mahdollistaa tekojen luomisen, esittämisen ja käyttämisen mutta tekojen omistajuus on aina käyttäjillä itsellään.

NFT:t ja luonto
Lohkoketjuteknologian yhdistämistä luonnon hyvinvointiin on vielä vähän. Uraauurtavaa työtä alalla on tehnyt WWF, joka julkaisi NFA; Non-Fungible animals projektin. NFA:n avulla kerätään varoja uhanalaisten eläinten suojeluun. NFA koostuu WWF:n luomista digitaalisten taideteosten piensarjoista, jossa kukin sarja pitää sisällään saman määrän teoksia, kuin teoksissa esitettyjä eläimiä on olemassa. NFA poikkeaa Nuuks.io:sta siinä, että Nuuks:ssa jokainen käyttäjä voi luoda teoksen omasta ympäristöä hyödyttävästä teosta. Nuuks.io täydentää WWF:n lähestymistapaa antamalla ihmisille mahdollisuuden määrittää ympäristölle merkityksellisen toiminnan. Toivomme menestystä WWF:lle ja NFA projektille!

NFT ei ole kryptovaluutta
NFT on aina uniikki yksikkö siinä missä valuutta on sarja identtisiä yksiköitä. NFT:n arvoa ei voi verrata toiseen NFT:hen kuten valuutan yksiköitä. Jokainen NFT on siis  uniikki, kuten ovat ympäristöteotkin.

NFT:n arvo
Joidenkin NFT:eiden arvo saattaa olla suuri ja toisten pieni. Joidenkin NFT:den arvoa voidaan mitata rahassa ja toisten ei. Arvon annosta vastaavat aina ihmiset. Ääritapauksissa NFT:n arvo saattaa nousta suureksi, jos siitä kiinnostuu suuri joukko ihmisiä. Joillekin ympäristöteot voivat olla ansainnan välineitä, toisille immateriaalisia lahjoja ja kolmansille harrastustoimintaa ilman taloudellista voiton tavoittelua.

Kun kyseessä on ympäristöteko kaikki käyttötarkoitukset tukevat Nuuks.ion tavoitetta; enemmän ympäristötekoja maailmaan.


Lisää tietoa NFT:stä
Jos NFT:tä haluaa ymmärtää tarkemmin kannattaa katsoa esimerkiksi nuoren Suomalaisen tekemä kolmiosainen sarja tai yksittäinen video siitä mitä NFT:t ovat. Toisaalta myös maailmanlaajuisesti tunnetun The Economist julkaisun Englannin kielinen video kuvaa tarkasti NFT:iden maailmaa, (poislukien käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset, jotka Nuuks.io hyödyntämässä Flow teknologiassa ovat alle tuhannesosan mainitusta). 

NFT ja verotus
Suomessa NFT myyntiä verotetaan samoin kuin taiteen myyntiä.
Lisää tietoa osoitteessa vero.fi

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/virtuaalivaluutat/nft-ja-digitaalinen-teos/ 

bottom of page